+421 366 324 639 info@idsys.sk
Nové veľkosti odvíjačov v ponuke

Nové veľkosti odvíjačov v ponuke

V nadväznosti na úspešnú skúšobnú prevádzku na Klinike anesteziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny FN v Motole, vychádzame v ústrety požiadavkám a potrebám zdravotníckych zariadení. Zaradili sme do ponuky dve nové veľkosti odvíjačov Anelabel 26 a 36 cm. Vďaka...

Prípadová štúdia – FN Motol

V roku 2013 prebehol na úseku kardiovaskulárnej chirurgie Kliniky anesteziológie a  intenzívnej medicíny FN Motol pilotný projekt nového systému značenia striekačiek s názvami farmák. Vývoj a príprava celého systému prebiehal v niekoľkomesačnom predstihu pred...