+421 366 324 639 info@idsys.sk
Prípadová štúdia – FN Motol

Prípadová štúdia – FN Motol

o svoje skúsenosti s používaním systému označenia farmák AneLabel®, jeho implementáciou a výhodami sa s Vami podelí staničná sestra Mgr. Jana Brázdilová, DiS z JIP oddelenia kliniky kardiovaskulárnej chirurgie 2. LF UK a FN Motol v Prahe. Prípadová...
Prípadová štúdia – FN Královské Vinohrady

Prípadová štúdia – FN Královské Vinohrady

O rozhodnutí používať systém etikiet a odvíjačov AneLabel® k označovaniu farmák na Klinike anesteziológie a resuscitácie vo Fakultnej nemocnici Královské Vinohrady ss s Vami o svoje skúsenosti podelila staničná sestra Mgr. Jitka Schwarzová. Prípadová...