+421 366 324 639 info@idsys.sk
Prípadová štúdia – FN Královské Vinohrady

Prípadová štúdia – FN Královské Vinohrady

O rozhodnutí používať systém etikiet a odvíjačov AneLabel® k označovaniu farmák na Klinike anesteziológie a resuscitácie vo Fakultnej nemocnici Královské Vinohrady ss s Vami o svoje skúsenosti podelila staničná sestra Mgr. Jitka Schwarzová. Prípadová...
Referencie klienta – FN Hradec Králové

Referencie klienta – FN Hradec Králové

Systém etikiet a odvíjačov AneLabel® určený k označeniu farmák používajú vo Fakultnej nemocnici Hradec Králové na KARIM od septembra 2015. Prečítajte si skúsenosti zdravotnej úsekovej sestry z KARIM FN Hradec Králové. Zaveďte ho na svojom pracovisku, začnite využívať...
Nové veľkosti odvíjačov v ponuke

Nové veľkosti odvíjačov v ponuke

V nadväznosti na úspešnú skúšobnú prevádzku na Klinike anesteziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny FN v Motole, vychádzame v ústrety požiadavkám a potrebám zdravotníckych zariadení. Zaradili sme do ponuky dve nové veľkosti odvíjačov Anelabel 26 a 36 cm. Vďaka...