+421 366 324 639 info@idsys.sk
Novinky:

  AneLabel – “Lieky bezpečne!”

  predstavujeme komplexný systém označovania striekačiek s liečivami používanými na anesteziologických oddeleniach a na pracoviskách resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti Súčasná situácia v zdravotníckych zariadeniach nie je ideálna: striekačky s liečivami a iné prípravky sú označované rôznymi spôsobmi – polepené neprehľadným alebo improvizovaným štítkom, popisované fixkami alebo nijak! Podľa aktuálnej americkej štúdie je chybná medikácia stále najčastejšou príčinou vážnych komplikácii pri anestéze. Cieľom je zlepšenie bezpečnosti pacienta a efektivity práce zdravotníckeho personálu. Komplexný a priehľadný systém etikiet a odvíjačov AneLabel je odvodený od systému používaných vo vyspelých krajinách. Pracuje so sadami predtlačených etikiet s názvami anesteziologík a liečiv používaných v intenzívnej starostlivosti. Je vyvíjaný v úzkej spolupráci s Klinikou anesteziológie, resuscitácie a intenzívnej starostlivosti vo Fakultnej nemocnici v Motole v Prahe, optimalizovaný pre potreby českého zdravotníctva a názvy sú prispôsobené prípravkom najbežnejšie používaným v Slovenskej republike. Systém etikiet na striekačky do lineárnych dávkovačov a na hadičky je celkom unikátny. Princípy farebného kódovania liečív sú prevzaté z normy Veľkej Británie s platnosťou v EU. Farebné označenie je konzistentné podľa skupiny a účinku. Formát etikiet je prispôsobený veľkosti injekčných striekačiek (štúdie na stiahnutie European Society of Anaesthesiology tu).

  Prínosy komplexného systému kvalitného označenia striekačiek s liekmi

  • Bezpečná príprava a označenia liečiv
  • jednoduché vyhľadanie správnej etikety
  • jednoduchá, rýchla a spoľahlivá aplikácia
  • prehľadnosť a jednoznačné označenie lieku a koncentrácie
  • Bezpečná orientácia a komunikácia na operačnej sále a lôžkových oddeleniach intenzívnej starostlivosti
  • Bezchybná aplikácia liekov aj pod stresom, kedy je riziko najvyššie
  • Jednoduchá kontrola
  • Zjednotenie označovania striekačiek s liekmi v celom zdravotníckom zariadení znižuje riziko zámeny zdravotníckym personálom
  • Podľa zahraničných analýz v konečnom výsledku prináša finančnú úsporu
  • náklady na liečbu nežiadúcich udalostí a v budúcnosti vysoké finančné náhrady poškodeným (NOZ)

  Systém AneLabel (Leták na stiahnutie TU)

  Samolepky formátu 38 x 13 mm

  • označenie striekačiek z anesteziológie (na operačnej sále)
  • pre označenie striekačiek s objemom 2 ml, 5 ml, 10 ml a 20 ml
  • obsahuje informáciu o názve lieku a riedenia
   • pre vybrané etikety je predtlačená štandardná koncentrácia
  Samolepky formátu 70 x 19 mm

  • označenie striekačiek do lineárnych dávkovačov.
  • pre označenie striekačiek s objemom 20 ml a 50 ml
  • hlavné pole obsahuje informáciu o názve lieku a voľné pole pre zapísanie množstva a riedenia, v hornej časti etikety sú doplnkové polia pre uvedenie dátumu a času prípravy, expirácie a identifikáciu zdravotníka, ktorý liečivo pripravil

  Samolepky formátu 38 x 19 mm

  • označenie hadičky od striekačky v lineárnom dávkovači
  • obsahuje len názov liečiva, taktiež je farebne kódovaná

  Odvíjače

  • vyvinuté na mieru pre etikety Anelabel
  • jednoduchá výmena roliek s etiketami
  • variabilné prepážky umožňujú použitie na ľubovoľnú skladbu typov etikiet
  • možnosť umiestniť viac odvíjačov na seba
  • vyhovujú hygienickým požiadavkám

  Aktuálne vyvíjame a testujeme systém etikiet pre označenie riediacich roztokov, preplachov, infúzií, a k označeniu vakov s vnútrožilovou výživou.