+421 366 324 639 info@idsys.sk

V októbri 2017 vydala Česká společnost anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny doporučený postup bezpečného podávánia farmák počas anesteziologickej starostlivosti.  Jej znenie nájdete TU alebo na webových stránkách
www.csarim.cz v sekcii dokumenty – Doporučené postupy a stanoviska.

CSARIM_Safe_medication.pdf