+421 366 324 639 info@idsys.sk

Novinky

Odborné články ohľadom bezpečného podávania farmák

Nemocnica Havlíčkov Brod v ČR

Nemocnica Havlíčkov Brod v ČR sa vďaka systému AneLabel® postavila na stupne víťazov v celoštátnej súťaži Bezpečná nemocnica 2017. januára 2018 v Jihlave v ČR prebehla v rámci 11. ročníku celoštátnej konferencie „Dny bezpečí“ celoštátna súťaž „Bezpečná nemocnice...

Doporučené postupy pri používaní a aplikácii etikiet AneLabel®

AneLabel etikety sú dôležitou súčasťou zaistenia bezpečného priebehu anesteziologických a operačných výkonov. Pomáhajú sprehľadniť podávanie liečiv na operačných sálach, dospávacích lôžkach a aj pri pooperačnej starostlivosti. Ucelený systém AneLabel® je pripravený aj...

ČSARIM – odporúčaný postup bezpečného podávania farmák

V októbri 2017 vydala Česká společnost anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny doporučený postup bezpečného podávánia farmák počas anesteziologickej starostlivosti.  Jej znenie nájdete TU alebo na webových stránkách www.csarim.cz v sekcii dokumenty –...

Prípadová štúdia – FN Motol

o svoje skúsenosti s používaním systému označenia farmák AneLabel®, jeho implementáciou a výhodami sa s Vami podelí staničná sestra Mgr. Jana Brázdilová, DiS z JIP oddelenia kliniky kardiovaskulárnej chirurgie 2. LF UK a FN Motol v Prahe. Prípadová...

Prípadová štúdia – FN Královské Vinohrady

O rozhodnutí používať systém etikiet a odvíjačov AneLabel® k označovaniu farmák na Klinike anesteziológie a resuscitácie vo Fakultnej nemocnici Královské Vinohrady ss s Vami o svoje skúsenosti podelila staničná sestra Mgr. Jitka Schwarzová. Prípadová...

Referencie klienta – FN Hradec Králové

Systém etikiet a odvíjačov AneLabel® určený k označeniu farmák používajú vo Fakultnej nemocnici Hradec Králové na KARIM od septembra 2015. Prečítajte si skúsenosti zdravotnej úsekovej sestry z KARIM FN Hradec Králové. Zaveďte ho na svojom pracovisku, začnite využívať...

AneLabel Marker 0,6 mm

Systém ovíjačov a etikiet Anelabel sme doplnili o nový popisovač Anelabel. Tento čierny permanentný popisovač je vhodným doplnkom k etiketám Anelabel, na ktoré je poptrebné vpisovať dodatočné údaje. Jeho využitie je omnoho širšie než len popisovanie etikiet. Je možné...

Nové veľkosti odvíjačov v ponuke

V nadväznosti na úspešnú skúšobnú prevádzku na Klinike anesteziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny FN v Motole, vychádzame v ústrety požiadavkám a potrebám zdravotníckych zariadení. Zaradili sme do ponuky dve nové veľkosti odvíjačov Anelabel 26 a 36 cm. Vďaka...