+421 366 324 639 info@idsys.sk

O skúsenostiach s použitím systému AneLabel sa s Vami podelila vrchná sestra OAIM FNsP F.D. Roosevelta  Banská Bystrica PhDr. Matošová Monika.

Prípadová štúdia TU.