+421 366 324 639 info@idsys.sk

Nemocnica Havlíčkov Brod v ČR sa vďaka systému AneLabel® postavila na stupne víťazov v celoštátnej súťaži Bezpečná nemocnica 2017.

  1. januára 2018 v Jihlave v ČR prebehla v rámci 11. ročníku celoštátnej konferencie „Dny bezpečí“ celoštátna súťaž „Bezpečná nemocnice 2017“.

V jubilejnom desiatom ročníku sa v súťaži s projektom „Farebné rozlíšenie liekových skupín – najvyšší štandard bezpečia“ umiestnila na treťom mieste Nemocnica Havlíčkov Brod, príspevková organizácia. Základom projektu je označovanie liečív pomocou systému AneLabel®.

„Prax podávania liekov a iných prípravkov injekčnou formou v zdravotníckych zariadeniach ukazuje, že nie je úplne bezpečná. Striekačky s liečivými prípravkami sú personálom označované rôznymi aj alternatívnymi spôsobmi, napríklad polepené neprehľadným alebo improvizovaným štítkom, popisované fixom, a podobne. Takéto označovanie injekčných striekačiek prináša určité riziko zámeny aj chybného podania liečebného prostriedku. Preto sme sa zamysleli nad možnosťou zlepšenia efektivity aj bezpečnosti práce zdravotníckeho personálu pri príprave liečebných prostriedkov a pri samotnom podávaní.“ okomentovala projekt manažérka kvality doc. PhDr. Lada Cetlová PhD.

Projekt je tedy zameraný na novú prax označovania liekových skupín. Komplexný systém etikiet a odvíjačov AneLabel® obsahuje sady predtlačených etikiet s názvami liečív najčastejšie používaných v anestézii, resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti. Systém obsahuje mimo etikiet na striekačky aj etikety pre podávanie liekov prostredníctvom lineárnych dávkovačov a označenie na hadičky. Farebné označenie je zhodné podľa skupiny a účinku a veľkosť etikiet je prispôsobená veľkosti injekčných striekačiek a hadičiek. Farby použité pre skupiny jednotlivých farmák sú uznávané normami v Európskej únii.

Sme radi, že sa téme bezpečnosti pacienta v oblasti podávania liečív dostáva náležitej pozornosti a náš ucelený systém AneLabel® bol vďaka projektu „Farebné rozlíšenie liekových skupín – najvyšší štandard bezpečia“ Nemocnica Havlíčkov Brod, príspevková organizácia uznaný a ocenený. Veríme, že sa tento spôsob označovania liečív stane v Českej aj Slovenskej republike štandardom rovnako, ako je tomu v zahraničí.

Spoločnosť Identifikační systémy s.r.o. (IDSYS, s.r.o. v SR) zaisťuje od roku 2002 identifikačné produkty vysokej kvality. Sme výhradným dodávateľom systému AneLabel® a systém je od roku 2013 používaný v mnohých zdravotníckych zariadeniach v Českej republike a v drvivej väčšine nemocníc na Slovensku.

CERTIFIKAT 3 MISTO 2018