+421 366 324 639 info@idsys.sk
AneLabel etikety sú dôležitou súčasťou zaistenia bezpečného priebehu anesteziologických a operačných výkonov.
Pomáhajú sprehľadniť podávanie liečiv na operačných sálach, dospávacích lôžkach a aj pri pooperačnej starostlivosti.
Ucelený systém AneLabel® je pripravený aj pre zložky rychlej záchrannej služby a lekárne.

Pre najefektívnejšie využitie systému je dôležité ho správne používať.
Pripravili sme pre Vás krátke doporučenie ako s etiketami AneLabel® pracovať, aby ste maximálne využili jeho výhody.
Jeho znenie nájdete tu.