+421 366 324 639 info@idsys.sk

V roku 2013 prebehol na úseku kardiovaskulárnej chirurgie Kliniky anesteziológie a  intenzívnej medicíny FN Motol pilotný projekt nového systému značenia striekačiek s názvami farmák. Vývoj a príprava celého systému prebiehal v niekoľkomesačnom predstihu pred zavedením do praxe. Viac informácií nájdete v článku TU.