+421 366 324 639 info@idsys.sk

Referencie klienta – FN Hradec Králové

Systém etikiet a odvíjačov AneLabel® určený k označeniu farmák používajú vo Fakultnej nemocnici Hradec Králové na KARIM od septembra 2015. Prečítajte si skúsenosti zdravotnej úsekovej sestry z KARIM FN Hradec Králové. Zaveďte ho na svojom pracovisku, začnite využívať...

Prípadová štúdia – FN Motol

V roku 2013 prebehol na úseku kardiovaskulárnej chirurgie Kliniky anesteziológie a  intenzívnej medicíny FN Motol pilotný projekt nového systému značenia striekačiek s názvami farmák. Vývoj a príprava celého systému prebiehal v niekoľkomesačnom predstihu pred...