+421 366 324 639 info@idsys.sk

O rozhodnutí používať systém etikiet a odvíjačov AneLabel® k označovaniu farmák na Klinike anesteziológie a resuscitácie vo Fakultnej nemocnici Královské Vinohrady ss s Vami o svoje skúsenosti podelila staničná sestra Mgr. Jitka Schwarzová.
Prípadová štúdia TU.